Program

Ze względu na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną w kraju, program ulega stałym modyfikacjom i jest na bieżąco aktualizowany na stronie www.


15.09.2021 r. Środa

15.30 – 16.50     Sesja 1: Diagnostyka obrazowa w reumatologii I — Ultrasonografia
(Sesja Sekcji Diagnostyki Obrazowej PTR)
Przewodniczący: Sławomir Jeka, Violetta Opoka-Winiarska, Małgorzata Serafin-Król

15.30 – 15.40    Nowe techniki USG obrazowania mikroprzepływów w aspekcie oceny aktywności zmian zapalnych
Małgorzata Serafin-Król

15.40 – 15.50    Rola badania USG narządu ruchu w diagnostyce dny moczanowej
Aleksandra Juszkiewicz

15.50 – 16.00    Wykorzystanie ultrasonografii w różnicowaniu idiopatycznego zespołu cieśni nadgarstka w reumatoidalnym zapaleniu stawów
Maciej Lewicki

16.00 – 16.10     Dyskusja

16.10 – 16.20     Czy warto wykonywać badanie USG narządu ruchu u pacjentów z toczniem układowym?
Renata Sokolik

16.20 – 16.30     „Reumatologiczne” badanie opłucnej
Jacek Fliciński

16.30 – 16.40     Ultrasonografia w reumatologii dziecięcej — na co zwrócić uwagę?
Tomasz Madej

16.40 – 16.50     Dyskusja

16:50 – 17:00     Reklamy firm farmaceutycznych / przerwa na kawę

17.00 – 18.30     Sesja 2: Diagnostyka obrazowa w reumatologii II
(Sesja Sekcji Diagnostyki Obrazowej PTR)
Przewodniczący: Otylia Kowal-Bielecka, Anna Kuryliszyn-Moskal, Wadim Wojciechowski

 
17.00 – 17.10     Zastosowanie kapilaroskopii w diagnostyce i terapii zaburzeń mikrokrążenia w praktyce reumatologicznej
Anna Kuryliszyn-Moskal

17.10 – 17.20     Znaczenie kapilaroskopii w ocenie aktywności i monitorowaniu leczenia chorych na twardzinę układową
Otylia Kowal-Bielecka

17.20 – 17.30     Badanie kapilaroskopowe w układowych chorobach tkanki łącznej — doświadczenia własne
Ewa Wielosz

17.30 – 17.40     Rozpoznawanie mikroangiopatii typowej dla twardziny — algorytmy w praktyce
Violetta Opoka-Winiarska

17.40 – 17.50     Dyskusja

17.50 – 18.00     Densytometria. Porównanie oceny TBS do BMD w badaniu DXA u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa
Paweł Żuchowski

18.00 – 18.10    Tomografia komputerowa. Różnice w obrazie HRCT pomiędzy pacjentami z chorobami układowymi tkanki łącznej a pacjentami z COVID-19
Marta Dura

18.10 – 18.20     Rezonans magnetyczny. Co może wpływać na szybkie rozpoznanie wczesnych spondyloartropatii zapalnych? Znaczenie dobrej współpracy reumatolog – radiolog
Wadim Wojciechowski

18.20 – 18.30     Dyskusja i zamknięcie sesji przez przewodniczących
Sławomir Jeka, Violetta Opoka-Winiarska, Małgorzata Serafin-Król

18:30 – 18:40     Reklamy firm farmaceutycznych / przerwa na kawę

18.40 – 19:50    Sesja 3: Diagnostyka laboratoryjna w reumatologii
Przewodniczący: Maria Rell-Bakalarska, Anita Tokarczyk-Knapik, Lidia Ostanek

18.40 – 18.55     Badania biochemiczne
Cezary Iwaszkiewicz

18.55 – 19.25     Badania immunologiczne
Katarzyna Fischer

19.25 – 19.45     Badania genetyczne
Ewa Bryl

19.45 – 19.50     Pytania i odpowiedzi

 

16.09.2021 r. Czwartek
9.00 – 13.00     Zebranie delegatów (obrady Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego)

11.00 – 15.45   Sesja 4: Sesja firm farmaceutycznych

11.00 – 11.30    Sesja satelitarna

11.30 – 12.00    Sesja satelitarna

12.00 – 12.30    Sesja satelitarna

12.30 – 13.00    Sesja satelitarna

13.00 – 14.00    Sesja satelitarna firmy Roche: Real World Evidence in Rheumatology
Przewodniczący: Piotr Leszczyński, Hanna Przepiera-Będzak, Dorota Sikorska

  • 13.00 – 13.20  Why structured real life data obtained from ordinary clinical practice is important? Norwegian experience
    Glenn Haugeberg /NOR/
  • 13.20 – 13.40 Polish-Norwegian cooperation in Rheumatology. POLNOR RHEUMA project in Kraków
    Mariusz Korkosz
  • 13.40 – 14.00 Preliminary Data from GoTreat2T database on PsA and axSpA patients in Kraków
    Zofia Guła

14:00 – 14:45    Sesja satelitarna

14:45 – 15:00    Sesja satelitarna

15:00 – 15:45    Sesja satelitarna

15.45 – 16.00    Reklamy firm farmaceutycznych / przerwa na kawę

16.00 – 17.00    Sesja patronacka firmy Eli Lilly z udziałem gości zagranicznych
Przewodniczący: Mariusz Korkosz, Przemysław Kotyla, Włodzimierz Samborski


16.00 – 16.20      The Future of Rheumatoid Arthritis therapy
Ladislav Senolt /CZE/


16.20 – 16.40      Effects of targeted therapies on comorbidities associated with arthritis
Zoltan Szekanecz /HUN/

 
16.40 – 17.00      The use of JAK inhibitors in real world setting : the Romanian Registry
of Rheumatology between other registries

Simona Rednic /ROM/

17.00 – 17.30      Sesja satelitarna firmy farmaceutycznej

17.30 – 18.30      Ceremonia Otwarcia XXIV Kongresu PTR

18.30 – 19.00      Wykład inauguracyjny (opening lecture) – Treatment of axial Spondyloarthritis in 2021: Have we finally reached the target or we only just starting?
Xenofon Baraliakos /GER/

19.00                   Koktajl powitalny

 

17.09.2021 r. Piątek

8.35 – 10.45      Sesja 5: Sesja firm farmaceutycznych

8:35 – 9:15        Sesja satelitarna

9:15 – 10:00      Sesja satelitarna firmy Eli Lilly

10:00 – 10:45    Sesja satelitarna

10:45 – 11:00     Reklamy firm farmaceutycznych / przerwa na kawę

11.00 – 12.40    Sesja 6: Zapalenia stawów
Przewodniczący: Irena Zimmermann-Górska, Maria Majdan, Stanisław Sierakowski

11.00 – 11.15     Wczesne reumatoidalne zapalenie stawów
Brygida Kwiatkowska

11.15 – 11.30     Reumatoidalne zapalenie stawów
Bogdan Batko

11.30 – 11.45     T2T w osiowej spondyloartropatii. Wyniki projektu TICOSPA 2020
Mariusz Korkosz

11.45 – 12.00     Rezonans magnetyczny w monitorowaniu leczenia biologicznego w SpA

Rafał Wojciechowski, Sławomir Jeka

12.00 – 12.15     Łuszczycowe zapalenie stawów
Magdalena Krajewska-Włodarczyk

12.15 – 12.30     Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów
Zbigniew Żuber

12.30 – 12.40     Pytania i odpowiedzi

12.40 – 13:35     Sesja 7: Układowe choroby tkanki łącznej I
Przewodniczący: Irena Fiedorowicz-Fabrycy, Anna Filipowicz-Sosnowska, Piotr Wiland

12.40 – 12.55     Toczeń rumieniowaty układowy
Dorota Sikorska

12.55 – 13.10     Zespół antyfosfolipidowy
Maria Majdan

13.10 – 13.25     Twardzina układowa
Otylia Kowal-Bielecka

13.25 – 13.35     Pytania i odpowiedzi

13:35 – 14:30     Reklamy firm farmaceutycznych / przerwa na lunch

14.30 – 15.40    Sesja 8: Układowe choroby tkanki łącznej II
Przewodniczący: Jacek Pazdur, Anna Kotulska-Kucharz, Magdalena Misterska

14.30 – 14.45     Zespół Sjӧgrena
Piotr Wiland

14.45 – 15.00     Miopatie zapalne
Przemysław Kotyla

15.00 – 15.15     Mieszana choroba tkanki łącznej
Marzena Olesińska

15.15 – 15.30     Zespoły nakładania
Ewa Wielosz

15.30 – 15.40     Pytania i odpowiedzi

15.40 – 16.35    Sesja 9: Układowe choroby tkanki łącznej III — Zapalenia naczyń
Przewodniczący: Anna Kuryliszyn-Moskal, Jacek Szechiński, Marek Brzosko

15.40 – 15.55     Zapalenia dużych naczyń
Marcin Milchert

15.55 – 16.10     Zapalenia średnich naczyń
Hanna Przepiera-Będzak

16.10 – 16.25     Zapalenia małych naczyń
Bogna Grygiel-Górniak

16.25 – 16.35     Pytania i odpowiedzi

16.35 – 17.30     Sesja 10: Układowe choroby tkanki łącznej IV
Przewodniczący: Anna Felis-Giemza, Otylia Kowal-Bielecka, Piotr Dąbrowski

16.35 – 16.50     Choroba Stilla u dorosłych
Jerzy Świerkot

16.50 – 17.05     Polimialgia reumatyczna
Eugeniusz Kucharz

17.05 – 17.20     Układowe choroby tkanki łącznej wieku rozwojowego
Elżbieta Smolewska

17.20 – 17.30     Pytania i odpowiedzi

17:30 – 17:40     Reklamy firm farmaceutycznych / przerwa na kawę

17.40 – 19:30     Sesja 11: Inne dziedziny w reumatologii
Przewodniczący: Eugeniusz Kucharz, Małgorzata Bykowska, Renata Sokolik

17.40 – 17.55     Kardiologia w reumatologii
Tatiana Mularek-Kubzdela

17.55 – 18.10     Pneumonologia w reumatologii
Halina Batura-Gabryel

18.10 – 18.25     Gastroenterologia w reumatologii
Agnieszka Dobrowolska

18.25 – 18.40     Nefrologia w reumatologii
Zbigniew Zdrojewski

18.40 – 18.55     Choroby zakaźne w reumatologii
Iwona Moser-Lisewska

18.55 – 19.10     Okulistyka w reumatologii
Danuta Nikratowicz, Jarosław Kocięcki

19.10 – 19.25     Dermatologia w reumatologii
Zygmunt Adamski

19.25 – 19.30     Pytania i odpowiedzi oraz zamknięcie drugiego dnia Kongresu

20:00                  Kolacja dla uczestników Kongresu

 

18.09.2021 r. Sobota

8.30 – 10.45     Sesja 12: Sesja firm farmaceutycznych

8:30 – 9:00         Sesja satelitarna

9:00 – 9:15         Sesja satelitarna

9:15 – 10:00       Sesja satelitarna firmy Sandoz: Od objawów do remisji. Czy rok wystarczy do osiągnięcia celu leczenia? Historie pacjentów
Jerzy Świerkot, Magdalena Włodarczyk-Krajewska

10:00 – 10:45     Sesja satelitarna

10:45 – 11:05    Reklamy firm farmaceutycznych / przerwa na kawę

11.00 – 12.10    Sesja 13: Varia I
Przewodniczący: Małgorzata Tłustochowicz, Zbigniew Zdrojewski, Zbigniew Guzera

11.00 – 11.15     Osteoporoza
Piotr Leszczyński

11.15 – 11.30     Choroba zwyrodnieniowa stawów
Wojciech Romanowski

11.30 – 11.45     Choroby wywołane przez kryształy
Bożena Targońska- Stępniak

11.45 – 12.00     Fibromialgia
Edyta Prokop-Przybył, Przemysław Keczmer

12.00 – 12.10     Pytania i odpowiedzi

12.10 – 13:20     Sesja 14: Varia II
Przewodniczący: Lidia Rutkowska-Sak, Agnieszka Korobowicz-Markiewicz, Jolanta Bucka

12.10 – 12.25     Nowości w reumatologii dziecięcej
Zbigniew Żuber, Elżbieta Smolewska

12.25 – 12.40     Choroby autozapalne w praktyce reumatologa
Violetta Opoka-Winiarska

12.40 – 12.55     Ciąża a choroby reumatyczne
Lidia Ostanek

12.25 – 13.10     Szczepienia w chorobach reumatycznych
Katarzyna Pawlak-Buś

13.10 – 13.20     Pytania i odpowiedzi

13:20 – 14:00    Przerwa na lunch / reklamy firm farmaceutycznych

14.00 – 14.50     Sesja 15: Panel Ekspertów — problemy w leczeniu chorób reumatycznych    
Prowadzenie: Marek Brzosko, Włodzimierz Samborski
Uczestnicy:
Przemysław Daroszewski (Poznań), Barbara Gierak-Pilarczyk (Sopot), Brygida Kwiatkowska (Warszawa), Maciej Lewicki (Ustroń), Marcin Mikoś (Kraków), Wojciech Romanowski (Śrem)

14.50 – 15.45     Sesja 16: Varia III
Przewodniczący: Bogdan Batko, Agnieszka Romanowska, Jolanta Lewandowicz

14.50 – 15.05     COVID-19 — infekcja u chorych reumatologicznych
Piotr Leszczyński

15.05 – 15.20     Zmiany w programach lekowych
Marcin Stajszczyk

15.20 – 15.35     Stowarzyszenia osób chorych na choroby reumatyczne
Dagmara Samselska, Violetta Zajk

15.35 – 15.45     Pytania i odpowiedzi

15:45 – 16:00    Reklamy firm farmaceutycznych / przerwa na kawę

16.00 – 16.55     Sesja 17: Varia IV
Przewodniczący: Maria Maślińska, Joanna Makowska, Piotr Ligocki

16.00 – 16.15     Leczenie operacyjne chorób reumatycznych
Leszek Romanowski

16.15 – 16.30     Psychoterapia w chorobach reumatycznych
Ewa Mojs

16.30 – 16.45     Fizjoterapia w reumatologii
Anna Kuryliszyn-Moskal

16.45 – 16.55     Pytania i odpowiedzi

16.55 – 18.00     Sesja 18: Sesja Młodych Reumatologów i Past Prezesi PTR
Przewodniczący: Witold Tłustochowicz, Piotr Wiland, Eugeniusz Kucharz, Magdalena Włoch-Targońska

16.55 – 17.10    Spondyloartropatie — czy mogą połączyć reumatologa, gastrologa i urologa? Diagnostyka i leczenie wybranych jednostek chorobowych
Magdalena Włoch-Targońska, Aleksander TargońskiMarcin Romańczyk — komentarz Witolda Tłustochowicza

17.10 – 17.25     Zespół Felty’ego — trudne pytania
Krzysztof Proc, Agata Sebastian — komentarz Piotra Wilanda

17.25 – 17.40     Zespół antysyntetazowy
Aleksandra Opinc — komentarz Witolda Tłustochowicza

17.40 – 17.55    Problemy Młodych Reumatologów
Małgorzata Schlabs — komentarz Eugeniusza Kucharza

17.55 – 18.00    Pytania i odpowiedzi

18.00                Zakończenie XXIV Kongresu PTR 
Włodzimierz Samborski, Marek Brzosko, Wojciech Romanowski

 

Copyrights © 2021 Via Medica