15:30–16:50
Sesja 1: Diagnostyka obrazowa w reumatologii I — Ultrasonografia
(Sesja Sekcji Diagnostyki Obrazowej PTR)
Przewodniczący: Sławomir Jeka
Przewodniczący: Violetta Opoka-Winiarska
Przewodniczący: Małgorzata Serafin-Król
więcej szczegółów
16:50–17:00
Reklamy firm farmaceutycznych / przerwa na kawę
17:00–18:30
Sesja 2: Diagnostyka obrazowa w reumatologii II
(Sesja Sekcji Diagnostyki Obrazowej PTR)
Przewodniczący: Anna Kuryliszyn-Moskal
Przewodniczący: Wadim Wojciechowski
więcej szczegółów
18:30–18:40
Reklamy firm farmaceutycznych / przerwa na kawę
18:40–19:50
Sesja 3: Diagnostyka laboratoryjna w reumatologii
Przewodniczący: Maria Rell-Bakalarska
Przewodniczący: Anita Tokarczyk-Knapik
Przewodniczący: Lidia Ostanek
więcej szczegółów
10:00–16:00
Sesja 4: Sesja firm farmaceutycznych
więcej szczegółów
16:00–17:00
Sesja patronacka firmy Eli Lilly z udziałem gości zagranicznych
Przewodniczący: Mariusz Korkosz, prof. UJ
Przewodniczący: Przemysław Kotyla
Przewodniczący: Włodzimierz Samborski
więcej szczegółów
17:00–17:30
Sesja satelitarna firmy Novartis
Moderator: Włodzimierz Samborski
Moderator: Sławomir Jeka
więcej szczegółów
17:30–17:45
Reklamy firm farmaceutycznych / przerwa na kawę
17:45–18:30
Ceremonia Otwarcia XXIV Kongresu PTR
18:30–19:00
Wykład inauguracyjny (opening lecture) – Treatment of axial Spondyloarthritis in 2021: Have we finally reached the target or we only just starting?

Xenofon Baraliakos /GER/

 
więcej szczegółów
19:00
Koktajl powitalny
08:40–10:45
Sesja 5: Sesja firm farmaceutycznych
więcej szczegółów
10:45–11:00
Reklamy firm farmaceutycznych / przerwa na kawę
11:00–12:40
Sesja 6: Zapalenia stawów
Przewodniczący: Irena Zimmermann-Górska
Przewodniczący: Maria Majdan
Przewodniczący: Stanisław Sierakowski
więcej szczegółów
12:40–13:35
Sesja 7: Układowe choroby tkanki łącznej I
Przewodniczący: Irena Fiedorowicz-Fabrycy
Przewodniczący: Anna Filipowicz-Sosnowska
Przewodniczący: Piotr Wiland
więcej szczegółów
13:35–14:30
Reklamy firm farmaceutycznych / przerwa na lunch
14:30–15:40
Sesja 8: Układowe choroby tkanki łącznej II
Przewodniczący: Jacek Pazdur
Przewodniczący: Anna Kotulska-Kucharz
Przewodniczący: Maria Magdalena Misterska
więcej szczegółów
15:40–16:35
Sesja 9: Układowe choroby tkanki łącznej III — Zapalenia naczyń
Przewodniczący: Anna Kuryliszyn-Moskal
Przewodniczący: Jacek Szechiński
Przewodniczący: Marek Brzosko
więcej szczegółów
16:35–17:30
Sesja 10: Układowe choroby tkanki łącznej IV
Przewodniczący: Anna Felis-Giemza
Przewodniczący: Piotr Dąbrowski
więcej szczegółów
17:30–17:40
Reklamy firm farmaceutycznych / przerwa na kawę
17:40–19:30
Sesja 11: Inne dziedziny w reumatologii
Przewodniczący: Eugeniusz J. Kucharz
Przewodniczący: Małgorzata Sochocka-Bykowska
Przewodniczący: Renata Sokolik
więcej szczegółów
20:00
Kolacja dla uczestników Kongresu
09:00–10:45
Sesja 12: Sesja firm farmaceutycznych
więcej szczegółów
10:45–11:00
Reklamy firm farmaceutycznych / przerwa na kawę
11:00–12:10
Sesja 13: Varia I
Przewodniczący: Małgorzata Tłustochowicz
Przewodniczący: Małgorzata Wisłowska
Przewodniczący: Zbigniew Guzera
więcej szczegółów
12:10–13:20
Sesja 14: Varia II
Przewodniczący: Lidia Rutkowska-Sak
Przewodniczący: Agnieszka Korobowicz-Markiewicz
Przewodniczący: Jolanta Bucka
więcej szczegółów
13:20–14:00
Przerwa na lunch / reklamy firm farmaceutycznych
14:00–14:50
Sesja 15: Panel Ekspertów — problemy w leczeniu chorób reumatycznych    

Uczestnicy: Przemysław Daroszewski (Poznań), Barbara Gierak-Pilarczyk (Sopot), Brygida Kwiatkowska (Warszawa), Maciej Lewicki (Ustroń), Marcin Mikoś (Kraków), Wojciech Romanowski (Śrem)
 
Prowadzenie: Marek Brzosko
Prowadzenie: Włodzimierz Samborski
więcej szczegółów
14:50–15:45
Sesja 16: Varia III
Przewodniczący: Bogdan Batko, prof. KAAFM
Przewodniczący: Agnieszka Romanowska
Przewodniczący: Jolanta Lewandowicz
więcej szczegółów
15:45–16:00
Reklamy firm farmaceutycznych / przerwa na kawę
16:00–16:55
Sesja 17: Varia IV
Przewodniczący: Maria Maślińska
Przewodniczący: Joanna Makowska
Przewodniczący: Piotr Ligocki
więcej szczegółów
16:55–18:00
Sesja 18: Sesja Młodych Reumatologów i Past Prezesi PTR
Przewodniczący: Piotr Wiland
Przewodniczący: Eugeniusz J. Kucharz
Przewodniczący: Magdalena Włoch-Targońska
więcej szczegółów
18:00
Zakończenie XXIV Kongresu PTR 
Włodzimierz Samborski
Marek Brzosko
Wojciech Romanowski
Copyrights © 2024 Via Medica