Opłaty

UWAGA: O wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

 

Do 30 czerwca 2021 roku

Od 1 lipca 2021 roku

Członkowie PTR

600 zł*

700 zł*

Pozostali lekarze

700 zł*

800 zł*

Kolacja dla uczestników 200 zł 200 zł
W przypadku chęci uczestnictwa osób niebędących lekarzami (fizjoterapeuci, pielęgniarki, psychologowie, studenci i emeryci) prosimy o kontakt z naszym biurem pod adresem mailowym: kongresptr@viamedica.pl     

W ramach opłaty podstawowej zapewniamy:

  • udział w sesjach naukowych
  • program Kongresu
  • certyfikat

*opłata nie obejmuje udziału w kolacji

 

Limit uczestników Kongresu wynosi 400 osób — decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja dostępna jest na stronie www.kongresptr.viamedica.pl


Podczas rejestracji prosimy o wybór deklarowanej formy uczestnictwa (udział online/udział na miejscu).

Przed uiszczeniem opłaty należy zarejestrować się za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi kongresu, wybierając przycisk Rejestracja.

Po rejestracji można dokonać opłaty za pośrednictwem PayU (platnosci.pl).

Rezygnacja z uczestnictwa w Kongresie*

Pisemną rezygnację z udziału prosimy zgłosić na adres pocztowy Organizatora lub e-mailem: kongresptr@viamedica.pl

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
•    rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
•    rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
•    rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Kongresem — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93), tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

 

Szanowni Państwo, 

w związku wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, organizator zjazdu — VM Media SP. zo.o. VM Group Sp. k. informuje, że w przypadku niedojścia Kongresu do skutku ze względu na ograniczenia związane z wprowadzeniem na terytorium kraju stanu epidemii, zapewniamy możliwość zaliczenia wniesionej opłaty na poczet innych organizowanych przez nas kongresu w odpowiednio późniejszym terminie, którymi byliby Państwo zainteresowani, biorąc pod uwagę tematykę. Dodatkowo wniesiona opłata może zostać wykorzystana na zakupy produktów oferowanych w Internetowej Księgarni Medycznej www.ikamed.pl. W takiej sytuacji poprosimy o skierowanie na adres e-mail: kongresptr@viamedica.pl informacji, na jaką konferencję lub inny produkt opłata ma zostać przepisana.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w przypadku gdyby nie dokonali Państwo wyboru innego produktu z naszej oferty, możliwa jest rezygnacja z udziału. Oświadczenia w przedmiocie rezygnacji należy zgłaszać na adres Organizatora lub e-mailem na adres: kongresptr@viamedica.pl wraz ze wskazaniem danych kontaktowych i numeru rachunku bankowego, na który zwrócone zostaną środki. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu Kongresu. Wszelkie zwroty uiszczonych opłat konferencyjnych dokonywane będą zgodnie z zapisem ustawowym, czyli do 180 dni od dnia rozwiązania umowy z Klientem.

Copyrights © 2021 Via Medica