Komitet organizacyjny

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

dr n. med. Wojciech Romanowski

CZŁONKOWIE

dr n. med. Bogdan Batko
dr n. med. Przemysław Daroszewski
lek. Ewa Dudziec
dr n. med. Cezary Iwaszkiewicz
lek. Paula Kaczmarek
dr n. o zdr.  Przemysław Keczmer
lek. Mateusz Kokot
dr hab. n. med. Mariusz Korkosz, prof. nadzw.
dr n. o zdr.  Anna Kostiukow
dr n. o zdr.  Agnieszka Krawczyk-Wasielewska
dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś
lek. Marek Rabski
dr n. o kult. fiz. Mateusz Romanowski
lek. Małgorzata Schlabs
dr n. med. Dorota Sikorska
mgr Beata Charasny (BOK UMP)
mgr Olga Skrzypczak (BOK UMP)

Copyrights © 2024 Via Medica